Żłobek “Kraina Marzeń” powstał w 2012 roku jako propozycja dla rodziców poszukujących miejsca zapewniającego dzieciom opiekę pełną ciepła i bezpieczeństwa, podczas ich pobytu w pracy.

Kontakt z namiNasz Facebook

O nas 🙂

Żłobek “Kraina Marzeń” powstał w 2012 roku jako propozycja dla rodziców poszukujących miejsca zapewniającego dzieciom opiekę pełną ciepła i bezpieczeństwa, podczas ich pobytu w pracy.
Co nas wyróżnia? Zachęcamy – nie nakazujemy. Powoli tłumaczymy co jest dozwolone, a co zakazane i dlaczego. Akceptujemy dzieci takimi, jakie są. Zależy nam na ich zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Stawiamy przede wszystkim na zabawę i swobodę. Chcemy aby chętnie do nas przychodziły i wychodziły zadowolone.

Godziny otwarcia:

Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-16.30. Personel żłobka prowadzi różnorodne zajęcia mające na celu rozwój motoryki, mowy oraz usamodzielnienie się dziecka. Realizacja tych wszystkich celów odbywa się w oparciu o zabawę z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

DOKUMENTY DO POBRANIA

l

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

i

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU

WYPRAWKA

CENNIK:

Jednorazowa opłata wpisowa w danym roku szkolnym – 250 zł

Opłata za miesięczny pobyt dziecka w żłobku wynosi 600 zł ( od 01.09.2020)
Pozostawienie dziecka po godzinach pracy żłobka płatne 50 zł za każde rozpoczęte 30 min

Grupa 1

Dzieci młodsze:

 

Dzień upływa im na swobodnych zabawach, tańcu przy muzyce, nauce prostych piosenek i wierszyków. Maluszki sporadycznie wykonują drobne prace plastyczne. Powoli uczą się samodzielnego jedzenia, korzystania z nocnika.

Godziny posiłków oraz leżakowania są wspólne dla obu grup.

Grupa 2

Dzieci starsze.

 

Dzień w żłobku przebiega według następującego planu:

6.30 -8.00 przychodzenie do żłobka, dowolne zabawy poranne

8.30 – śniadanie

9.00-10.00 – wykonywanie prac plastycznych, nauka piosenek i wierszyków, zajęcia dodatkowe (zumba)

10.30 – I danie (zupa)

11.00 -13.00 leżakowanie

13.00 – II danie obiadowe

13.30 – 16:30 – dowolne zabawy, oczekiwanie na przyjście rodziców

Rozwijamy!

Samodzielność

Dzieci uczą się samodzielnego jedzenia, korzystania z nocnika, toalety oraz ubierania się.

Zabawy ruchowe

Gry i zabawy są dostosowywane do indywidualnych preferencji i możliwości dziecka. Są to zajęcia ogólnorozwojowe, które wspomagają rozwój zdolności i umiejętności dziecka. Dzięki zabawie maluszek ćwiczy wszystkie zmysły, umiejętności językowe, mowę, koordynację wzrokowo-ruchową oraz uczy się współpracy.

Małą motorykę

Motoryka mała to takie czynności, jak: rysowanie, malowanie, pisanie, ugniatanie czegoś w dłoni.

Umiejętności interpersonalne

Dzieci uczą sie fukcjonować w grupie równieśniczej. Dziecko uczy się, jakie cechy są ważne w kontaktach międzyludzkich. Przekonuje się powoli, że empatia i życzliwość będą miały wpływ na współpracę.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co mam zrobić, aby dziecko zostało zapisane do żłobka? Jak wygląda rekrutacja?

Należy rozpocząć od złożenia Karty zgłoszenia dziecka żłobka. Można ją pobrać ze strony internetowej lub bezpośrednio w placówce. Na karcie należy w odpowiednim miejscu określić deklarowaną datę zapisu. Jeśli w ciągu roku szkolnego zwalnia się miejsce, wtedy przymowane są dzieci z listy rezerwowej. Kartę zgłoszenia dziecka można dostarczyć w dowolnym momencie, niektórzy rodzice zapisują dziecko już w momencie narodzin ( deklarując oczywiście późniejszy termin, w jakim chcialiby oddać dziecko do placówki).

Czy czesne podlega odliczeniom?

Czesne jest opłatą stałą, niezależną od obecności dziecka w miesiącu.

Jakie są warunki wypisania dziecka ze żłobka?

Obowiązuje dwutygodniowy termin wypowiedzenia, czyli minimum dwa tygodnie przed końcem miesiąca rodzic składa pisemny wniosek o wypisanie dziecka. Po uregulowaniu wszystkich płatności umowa zostaje rozwiązana z końcem danego miesiąca. Dziecko zawsze zostaje wypisane z koncem miesiaca, nigdy w jego trakcie.

Moje dziecko nie umie korzystać z nocnika, nosi pampersy, czy to problem?

W żłobku większość dzieci nosi pampersy, które zmieniamy zgodnie z potrzebą. Stopniowo, w porozumieniu z rodzicem uczymy korzystania z nocnika i toalety. Nie robimy niczego na siłę, bez porozumienia z rodzicami.

Moje dziecko nie potrafi samo jeść. Czy pomagacie przy posiłkach dzieciom?

Oczywiście, dzieci niepotrafiące jeść same są karmione. Stopniowo uczymy dzieci samodzielnego jedzenia oraz picia z kubeczka.

MPM Magdalena Dziwura

Telefon:  500 469 556

66-470 Kostrzyn nad Odrą
Ul. Tadeusza Kościuszki 3
NIP: 8581675932  REGON:081033120
Numer konta bankowego: 46-1020-1954-0000-7702-0126-7699