Nazwa pliku: w nazwie pliku prosimy podać wymiar w centymetrach (np.: druk_2000x700cm) Projekty: ze względu na dalszą obróbkę Państwa projektów konieczne jest zachowanie bezpiecznych odległości już na etapie projektowania, przygotowania plików do drukarni; – jeśli ma to być zgrzew i oczka to wszystkie istotne treści powinny znajdować się 5cm od krawędzi; -jeśli to ma być blockout dwustronny to również musi być zachowana bezpieczna odległość od krawędzi -zgrzew to 5cm – tunel to wartość tunelu + 5cm – dla roll’up – proszę pamiętać aby wszystkie istotne elementy odsunąć po 5 cm góra i dół – wszystkie folie, które będą u nas docinane powinny mieć zachowany dystans 4mm z każdej strony

Format pliku:

1. Pliki bitmapowe: -Spłaszczone. -TIFF z kompresją LZW, bez masek i warstw -JPG z kompresją maximum quality, -do każdego projektu proszę dołączyć podgląd (format jpg.)

2. Pliki wektorowe: WYŁĄCZONE JAKIEKOLWIEK NADRUKOWANIA (ang. overprint)– atrybut nadawany barwie elementu graficznego Niewłaściwe wykorzystanie nadrukowania może doprowadzić do błędów w druku (np. znikanie białych elementów lub nieoczekiwane zmiany koloru) –EPS bez podglądu, wyłącznie wektory zamienione na krzywe, -bitmapy, które są elementami plików wektorowych powinny spełniać warunki dla grafiki rastrowej –CDR – efekty specjalne (cienie, przezroczystości – lens itp.) wynikające z zastosowania interaktywnych narzędzi CorelDraw mogą się niepoprawnie konwertować do przestrzeni rastrowej CMYK, co spowoduje odmienny wygląd wydruku od obrazu na ekranie (sprawdzić plik w przestrzeni rastrowej CMYK w celu przyjrzenia się skutkom tych efektów. pliki CDR tylko w wersji CorelDraw 17 -do każdego projektu proszę dołączyć podgląd (format jpg.)

Skala obrazu: 1. prace do 20m2 prosimy przygotować plik w skali 1:1 (preferowana rozdzielczość patrz tabela rozdzielczości), 2. dla rozmiaru prac powyżej 20m2 w skali 1:10, Kolorystyka: – prosimy o przygotowywanie plików wyłącznie w formacie CMYK,( pliki RGB są zamieniane na odpowiedzialność klienta (mogą wystąpić różnice kolorystyczne) Przy projektowaniu używać standardowych ustawień kolorów palety CMYK. Jeśli używane są kolory PANTONE należy dołączyć informacje, że takie kolory rzeczywiście zostały użyte w pracy, w przeciwnym razie będą automatycznie zamieniane na kolory CMYK, -niedopuszczalne jest generowanie elementów, których poszczególne składowe kolorów są mniejsze niż 2%, -kolory spotowe prosimy podawać wyłącznie w oparciu o wzorniki: PANTONE -kolor czarny prosimy przygotować wg składowych CMYK  C40/M30/Y30/K100